HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 29,501

Ngày đăng: 18/08/2020

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Theo thống kế của các cơ quan chuyên môn, từ năm 2009 đến nay đã có 100.000 người chết vì tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ tai nạn giao thông tại Việt Nam vẫn ở mức cao là do những bất cập trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là có nhiều qui định hết hiệu lực, không phù hợp với thực tế, chồng chéo nhau nên làm giảm hiệu quả việc xử lý các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước tình trạng này, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm hoàn thiện khung pháp lý về lĩnh vực này, tách bạch so với lĩnh vực đầu tư, xây dựng giao thông do Bộ Giao thông chù trì.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?