SỰ LAN TOẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC TỈNH MIỀN NÚI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 19,829

Ngày đăng: 10/08/2020

SỰ LAN TOẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC TỈNH MIỀN NÚI

Những năm qua, Bộ KH&CN đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Chương trình đã lan toả đến nhiều địa phương trong cả nước, giúp người nông dân áp dụng công nghệ và nhân rộng trong sản xuất, cũng như đã kết nối nhiều doanh nghiệp đầu tư tập trung chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, mang lại giá trị gia tăng cho nhiều sản phẩm. Thực tế nhiều mô hình tại tỉnh Sơn La đã cho thấy rõ điều này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?