TÍCH CỰC LỒNG GHÉP GIỚI TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,237

Ngày đăng: 04/08/2020

TÍCH CỰC LỒNG GHÉP GIỚI TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Chương trình đề cập đến việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách pháp luật ở Việt Nam thời gian qua. Mặc dù việc lồng ghép giới đã đạt được một số thành quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, cần phải tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện trong thời gian tới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?