ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN ĐỂ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỀN VỮNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 22,533

Ngày đăng: 01/08/2020

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN ĐỂ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỀN VỮNG

Việc nghiên cứu, phát triển công nghệ sinh học nhằm tạo ra các nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi là một trong những hướng triển khai chính của Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công thương chủ trì. Đến nay đã có nhiều nhiệm vụ được triển khai, trong đó có 03 nhiệm sản xuất thức ăn cho cá rô phi, cá chình, ốc hương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?