LONG AN: GẮN CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH VỚI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,260

Ngày đăng: 16/09/2020

LONG AN: GẮN CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH VỚI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

Trong những năm qua, tỉnh Long An đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội như: Đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, các công trình an sinh, xã hội; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch; phát triển công nghiệp - xây dựng; cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh... Để đạt được những thành quả đó không thể không nói đến sự đóng góp của các hoạt động giám sát của đoàn ĐBQH và HĐND của tỉnh Long An.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?