THÁO GỠ BẤT CẬP TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 30,357

Ngày đăng: 15/01/2021

THÁO GỠ BẤT CẬP TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Khoa học công nghệ là khâu then chốt, là động lực để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng 4.0. Tuy nhiên những ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý vừa nêu là vấn đề mà các nhà khoa học đang phải đối mặt. Cơ chế xét duyệt đề tài, quản lý tài chính đang cản trở sự sáng tạo của các nhà khoa học

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?