ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,315

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?