QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH: CẦN CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,593

Ngày đăng: 12/10/2021

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH: CẦN CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP

Sau nhiều năm, dù có quy định trong Luật Điện ảnh nhưng Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh vẫn chưa hình thành. Vấn đề này tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia, và đây cũng là 1 trong 3 vấn đề sẽ được Ủy ban VHGD trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội trong kỳ họp vào cuối tháng 10 này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?