QUYỀN V À NGHĨA VỤ CỦA CỬ TRI TRONG BẦU CỬ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,918

Ngày đăng: 01/04/2021

QUYỀN V À NGHĨA VỤ CỦA CỬ TRI TRONG BẦU CỬ

Chương trình đề cập đến những qui định về "Quyền" và "Nghĩa vụ" của cử tri trong bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, được qui định cụ thể trong các bản Hiến pháp qua nhiều thời kì cũng như Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?