CHUẨN BỊ BẦU CỬ Ở XÃ MỚI SÁP NHẬP - PHÁT HUY HIỆU QUẢ TỪ CHỦ TRƯƠNG TINH GỌN BỘ MÁY

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,735

Ngày đăng: 22/05/2021

CHUẨN BỊ BẦU CỬ Ở XÃ MỚI SÁP NHẬP - PHÁT HUY HIỆU QUẢ TỪ CHỦ TRƯƠNG TINH GỌN BỘ MÁY

Từ trước khi thực hiện đề án sáp nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương đã sớm có phương án, trong đó tập trung chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng cấp xã Khóa I; đồng thời gắn với nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với quyết tâm chính trị cao, triển khai các bước thận trọng, tập trung tuyên truyền có chiều sâu, tạo được sự đồng thuận cao nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đến nay hầu hết các địa phương mới thực hiện sáp nhập đã tiến hành đầy đủ các bước theo đúng quy định, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?