NHÌN LẠI NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 2021 – 2026

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,020

Ngày đăng: 29/05/2021

NHÌN LẠI NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 2021 – 2026

Diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước không chỉ cho 5 năm, 10 năm tới, mà còn hướng tới năm 2045, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Do đó nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với thế và lực mới sẽ tạo sức đột phá, phát triển lên tầm cao mới của Quốc hội Việt Nam, góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?