QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH NHANH, KỊP THỜI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 12,496

Ngày đăng: 28/08/2021

QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH NHANH, KỊP THỜI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm ở nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, trên cơ sở ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đưa vào Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Để kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý, Quốc hội dự kiến giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyền chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?