XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025: HƯỚNG ĐẾN NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,757

Ngày đăng: 28/08/2021

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025: HƯỚNG ĐẾN NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN

Với 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đã được đặt ra: Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Và theo kế hoạch, dự kiến thu nhập bình quân của người dân nông thôn sẽ tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?