CẦN CỤ THỂ HÓA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,524

Ngày đăng: 07/09/2021

CẦN CỤ THỂ HÓA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH

Yêu cầu đặt ra khi sửa đổi Luật Điện ảnh là khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”; quy định cụ thể các nội dung đã được kiểm chứng trong thực tiễn, có tính ổn định cao; các chính sách đề xuất mới cần được cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng. Quy định chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển điện ảnh. Vì thế, cơ quan thẩm tra cho rằng, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển điện ảnh trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) cần được lượng hóa cụ thể hơn để bảo đảm minh bạch, khả thi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?