ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐỒNG HÀNH TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 12,551

Ngày đăng: 22/09/2021

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐỒNG HÀNH TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Nghị quyết 120 của Quốc hội khoá XIV phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được ban hành hơn 1 năm qua và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu dân cử không chỉ là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình ban hành chính sách mà quan trọng hơn còn phải đồng hành cùng với chính phủ và với đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quan trọng này, vì mục tiêu chung là để đổi mới tư duy trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng cuộc sống mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?