ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG _ ĐÓN ĐẦU KINH TẾ KHU VỰC ĐBSCL

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,963

Ngày đăng: 11/09/2021

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG _ ĐÓN ĐẦU KINH TẾ KHU VỰC ĐBSCL

iệt Nam với trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất là ĐBSCL, đóng góp hàng năm là 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% các loại trái cây; 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng xuất khẩu của cả nước. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của vùng khoảng 17 – 18 triệu tấn/năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?