NÊU CAO VAI TRÒ NỮ ĐẠI BIỂU HĐND LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 12,810

Ngày đăng: 15/09/2021

NÊU CAO VAI TRÒ NỮ ĐẠI BIỂU HĐND LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, nhiều nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Lắk là người dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đi sâu, đi sát, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các nữ đại biểu đã nêu cao vai trò là người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri, nhân dân các dân tộc ở địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?