TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 23

Chuyên mục: TƯ VẤN PHÁP LUẬT | Lượt xem : 10,529

Ngày đăng: 19/01/2016

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 23

Thuế là nguồn thu của quốc gia, nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức. Các quy định pháp luật về thuế rất nhiều và không dễ hiểu chút nào. Chương trình hôm nay đề cập thắc mắc về vấn đề thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xin mời Luật sư cùng Quý vị và các bạn theo dõi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?