CÔNG BỐ 5 TẬP TIẾP THEO CỦA BỘ SÁCH VĂN KIỆN ĐẢNG TOÀN TẬP

Chuyên mục: VĂN BẢN MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI | Lượt xem : 19,195

Ngày đăng: 12/09/2015

CÔNG BỐ 5 TẬP TIẾP THEO CỦA BỘ SÁCH VĂN KIỆN ĐẢNG TOÀN TẬP

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật công bố 5 tập tiếp theo của bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập (từ tập 55 đến tập 59)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?