BÌNH THUẬN: BÀN GIAO CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Chuyên mục: VĂN BẢN MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI | Lượt xem : 19,028

Ngày đăng: 07/07/2016

BÌNH THUẬN: BÀN GIAO CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Văn phòng Quốc hội phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ bàn giao công chức, người lao động từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về Văn phòng Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?