NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Chuyên mục: VĂN HÓA - GIẢI TRÍ | Lượt xem : 17,154

Ngày đăng: 22/04/2019

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, trong những năm gần đây, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, số sinh viên ra trường hàng năm ngày càng đạt hiệu kết quả cao cả chất và lượng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?