BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG - NƠI LƯU GIỮ DI SẢN VĂN HÓA BÁC TÔN

Chuyên mục: VĂN HÓA - GIẢI TRÍ | Lượt xem : 10,378

Ngày đăng: 23/08/2019

BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG - NƠI LƯU GIỮ DI SẢN VĂN HÓA BÁC TÔN

Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu học tập về Bác Tôn của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân miền Nam nói riêng và đặc biệt là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là bảo tàng lưu niệm danh nhân, Bảo tàng Tôn Đức Thắng là nơi duy nhất trong cả nước giới thiệu khá đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?