CUNG CẤP THÔNG TIN, GIẢI ĐÁP NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,858

Ngày đăng: 19/08/2019

CUNG CẤP THÔNG TIN, GIẢI ĐÁP NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Đến nay, có 138 quốc gia trên thế giới, trong đó có 95 nước đang phát triển, đã ban hành Luật An ninh mạng. Tuy nhiên, việc hiểu được cặn kẽ vấn đề cốt lõi của Luật An ninh mạng; làm rõ vai trò, vị trí của Luật An ninh mạng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo chủ quyền, quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước; các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng là điều cần phải lưu ý...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?