NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY BẮC

Chuyên mục: VĂN HÓA - GIẢI TRÍ | Lượt xem : 10,490

Ngày đăng: 23/08/2019

NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY BẮC

Những ngày này tại Sơn La đang sôi nổi diễn ra các hoạt động trong ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?