Hơn 1000 hộ dân sống chung với ô nhiễm của khu công nghiệp Tằng Lỏong Lào Cai

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 10,134

Hơn 1000 hộ dân sống chung với ô nhiễm của khu công nghiệp Tằng Lỏong Lào Cai

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?