Hơn 1000 hộ dân sống chung với ô nhiễm của khu công nghiệp Tằng Lỏong Lào Cai

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 432 Ngày: 13/03/2017

Hơn 1000 hộ dân sống chung với ô nhiễm của khu công nghiệp Tằng Lỏong Lào Cai

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?