Bắc Kạn: Cần sớm bố trí nguồn vốn để di dời, tái định cư cho người dân lòng hồ Nặm Cắt

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 10,214

Bắc Kạn: Cần sớm bố trí nguồn vốn để di dời, tái định cư cho người dân lòng hồ Nặm Cắt

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?