Hà Nội: Sớm điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo quyền lợi cho người dân Tân Mỹ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 10,120

Hà Nội: Sớm điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo quyền lợi cho người dân Tân Mỹ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?