Hòa Bình: Cần sớm bố trí khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công tỉnh lộ 433

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 944

Hòa Bình: Cần sớm bố trí khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công tỉnh lộ 433

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?