Thái Nguyên: Cần có phương án xử lý đối với khu công nghiệp Trung Thành

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 3,691

Thái Nguyên: Cần có phương án xử lý đối với khu công nghiệp Trung Thành

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?