Ý KIẾN CỬ TRI 06-03-2018

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 30,294

Ý KIẾN CỬ TRI 06-03-2018

Yên Lạc Vĩnh Phúc chính quyền doanh nghiệp và người dân đồng hành hay vùi dập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?