Yên Bái - Làm đường cao hơn nhà dân và các nhà xưởng, gần trăm công nhân mất việc

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 13,101

Yên Bái - Làm đường cao hơn nhà dân và các nhà xưởng, gần trăm công nhân mất việc

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?