Ý Kiến Cử Tri 354: Dự án treo 20 năm - Dân ở tạm trên mảnh đất của chính mình

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 10,326

Ý Kiến Cử Tri 354: Dự án treo 20 năm - Dân ở tạm trên mảnh đất của chính mình

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?