Ý KIẾN CỬ TRI VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI SỬA ĐỔI

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 178,164

Ngày đăng: 29/10/2019

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI SỬA ĐỔI

Về những nội dung liên quan đến tỷ lệ đại biểu chuyên trách, vị trí vai trò chức năng của đoàn ĐBQH các tỉnh của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội đã phỏng vấn cử tri về nội dung này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?