Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 207,759

Ngày đăng: 30/10/2019

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI

Thưa quý vị, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri cả nước, đặc biệt là về các lĩnh vực như giải quyết việc làm và an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế… Sau đây là tổng hợp một số ý kiến của cử tri.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?