VOXPOP CỬ TRI:“ĐI THẲNG VÀO VẤN ĐỀ, NÊU RÕ NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM "

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 199,988

Ngày đăng: 04/06/2019

VOXPOP CỬ TRI:“ĐI THẲNG VÀO VẤN ĐỀ, NÊU RÕ NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM "

Cử tri cả nước cũng đang hướng về phiên chất vấn các trưởng ngành bắt đầu diễn ra từ ngày mai. “Đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm khi trả lời chất vấn là mong mỏi của cử tri. Vấn đề liên quan tới ngành giao thông, ma túy, tín dụng đen… cũng được cử tri quan tâm kiến nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?