KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 24,182

Ngày đăng: 20/10/2020

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?