BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID

THAY ĐỔI TƯ DUY VÌ AN SINH XÃ HỘI VÀ PHỤC VỤ KINH TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2021

KỊP THỜI THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHỤC HỒI SẢN XUẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2021

NHÌN VỀ GÓI HỖ TRỢ LẦN 1 CHỈ GIẢI NGÂN ĐƯỢC 53%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2021

VIỆT NAM THÍCH ỨNG “SỐNG CHUNG AN TOÀN VỚI DỊCH BỆNH COVID-19”
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2021

“GÓI HỖ TRỢ 26 NGHÌN TỶ ĐỒNG: KỊP THỜI, NHANH GỌN VÀ THIẾT THỰC”
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2021

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ KHÔI PHỤC KINH TẾ - SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2021

DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ TRONG TIẾP CẬN VỐN VAY ƯU ĐÃI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2021

THÁO GỠ NÚT THẮT NHÀ Ở CÔNG NHÂN NHÌN TỪ ĐẠI DỊCH COVID 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/11/2021

GỠ KHÓ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CẦN SỰ ĐỒNG LÒNG CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/10/2021

ĐẨY MẠNH KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TRONG BỐI CẢNH COVID 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/10/2021

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHI TRẢ BHTN TRONG ĐẠI DỊCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/10/2021

TIẾP SỨC CHO DOANH NGHIỆP THỰC SỰ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2021

ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19 TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CUỐI NĂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/10/2021

NGÀNH KINH TẾ XANH BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ TỪ DỊCH COVID - 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/10/2021

BẢN TIN TÌNH HÌNH COVID-19 CHIỀU 18/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2021