BẢN TIN TÀI NGUYÊN

Bản tin tài nguyên ngày 11-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2017

Bản tin tài nguyên ngày 08-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/10/2017

Bản tin tài nguyên ngày 01-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/10/2017

Bản tin tài nguyên ngày 27-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/09/2017

Bản tin tài nguyên 24-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/09/2017

Bản tin tài nguyên 20-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2017

Bản tin Tài nguyên và môi trường ngày 17-09-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2017

Bản tin tài nguyên ngày 13-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/09/2017

Bản tin tài nguyên 06-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/09/2017

Bản tin tài nguyên 30-8-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2017

Bản tin tài nguyên 27-8-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/08/2017

Bản tin tài nguyên ngày 23-8-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/08/2017

Bản tin tài nguyên 02-8-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/08/2017

Bản tin tài nguyên 26-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/07/2017

Bản tin tài nguyên 19-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/07/2017