CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính - Công chứng xong là mất nhà
👤Ngọc Dũng, Văn Huy, Thế Anh 🕔22/05/2018

Hàng chục hộ dân không được chứng thực giấy Khai sinh và các giấy tờ khác vì nợ tiền đóng góp làm đường tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng.

Cải cách hành chính - Đo lường hài lòng của người dân với cơ quan hành chính
👤Ngọc Dũng, Thanh Hải, Quốc Anh, Văn Huy, Thành Nam, Hoàng Hương, Trương Tùng, Thế Anh, Nguyễn Hùng 🕔15/05/2018

Chỉ số CCHC (gọi tắt là Par Index) với khảo sát hơn 19....

Cơ học và sai luật không giảm được biên chế
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/05/2018

Không thi tuyển vẫn vào công chức
👤Truyền hình Quốc hội 🕔24/04/2018

Theo Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2017, vẫn đang thừa 57.175 biên chế trong khu vực nhà nước, do nhiều nơi được phân cấp đã tuyển biên chế hành chính không đúng quy định, thậm chí không qua thi tuyển và xét tuyển xong mới báo cáo cấp cao nhất ở địa phương.

Dịch vụ công trực tuyến để giảm nhũng nhiễu
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2018

Bớt nhũng nhiễu nhưng chưa hết phiền hà
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018

Khiếu nại từ năng lực cán bộ cấp xã
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2018

Nhiêu khê thủ tục tách khẩu
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/03/2018

Hộ khẩu chỉ là phương tiện quản lý hành chính, không còn gắn liền với tem phiếu, sổ gạo như thời bao cấp, nhưng những dịch vụ ăn theo hộ khẩu vẫn đang làm phiền toái người dân mỗi khi đăng ký xe, cho con cái học hành, làm sổ đỏ…Cuốn sổ hộ khẩu gắn với mỗi con người,...