CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH XIN LỖI DÂN VÀ NỤ CƯỜI CÔNG SỞ
👤Ngọc Dũng, Văn Huy, Linh Có, Trương Tùng, Quốc Tùng, Công Triều 🕔06/08/2018

Nếu công chức, viên chức trực tiếp xử lý hồ sơ để chậm hơn thời gian quy định từ hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng, thì tùy theo mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý, hoặc thay đổi vị trí công tác....

CHUYỂN TỪ TIỀN KIỂM SANG HẬU KIỂM AN TOÀN THỰC PHẨM
👤Ngọc Dũng, Văn Huy, Hồng Dũng, Quang Dũng 🕔30/07/2018

Nghị định số 15 năm 2018 của Chính Phủ ban hành thay thế Nghị định số 38 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này được xây dựng theo hướng cắt giảm mạnh thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính....

TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
👤Ngọc Dũng, Đức Thiện, Văn Huy, Đinh Giang, Ngọc Thiện, Trương Tùng 🕔23/07/2018

Trong những năm qua, cải cách tiền lương ở Việt Nam đã được thực hiện với các rất nhiều biện pháp như tách tiền lương khu vực doanh nghiệp với khu vực hành chính, sự nghiệp, thiết lập quan hệ tiền lương khung và hệ thống thang, bảng lương theo chức danh, ngạch, bậc của hệ thống hành chính....

PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI NHÀ
👤Ngọc Dũng, Văn Huy, Linh Có, Lê Cường, Công Triều 🕔16/07/2018

Để góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45 về việc tiếp nhận hồ sơ,...

HỘ KINH DOANH NGẠI LÊN DOANH NGHIỆP
👤Ngọc Dũng, Văn Huy, Lê Cường, Quang Dũng 🕔09/07/2018

Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đặt mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu Doanh nghiệp hoạt động....

QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀM KHỔ DÂN (PHẦN II)
👤Ngọc Dũng, Nguyễn Sơn, Trương Tùng, Văn Tài, Trung Hiếu 🕔03/07/2018

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay tiếp tục phản ánh nỗi khổ của người dân bị thu hồi đất cho Khu Công nghệ cao và đang phải sống trong nhà tạm cư yếu kém điều kiện sinh hoạt , việc sử dụng sai mục đích sau khi thu hồi hàng trăm hecta đất của dự án Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc,...

QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀM KHỔ DÂN
👤Ngọc Dũng, Quốc Anh, Trương Tùng, Trung Hiếu 🕔26/06/2018

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án Khu Công nghệ cao TP.HCM xảy ra hàng loạt sai phạm như thu hồi đất, giao đất không đúng thẩm quyền; không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không lập phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư....

GIẢM 50% THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ
👤Ngọc Dũng, Văn Huy, Quốc Anh, Minh Công 🕔18/06/2018

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị chức năng giảm thời gian cấp phép xây dựng, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai,...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - CÔNG CHỨNG XONG LÀ MẤT NHÀ
👤Ngọc Dũng, Văn Huy, Thế Anh 🕔22/05/2018

Hàng chục hộ dân không được chứng thực giấy Khai sinh và các giấy tờ khác vì nợ tiền đóng góp làm đường tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - ĐO LƯỜNG HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
👤Ngọc Dũng, Thanh Hải, Quốc Anh, Văn Huy, Thành Nam, Hoàng Hương, Trương Tùng, Thế Anh, Nguyễn Hùng 🕔15/05/2018

Chỉ số CCHC (gọi tắt là Par Index) với khảo sát hơn 19....

CƠ HỌC VÀ SAI LUẬT KHÔNG GIẢM ĐƯỢC BIÊN CHẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/05/2018

KHÔNG THI TUYỂN VẪN VÀO CÔNG CHỨC
👤Truyền hình Quốc hội 🕔24/04/2018

Theo Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2017, vẫn đang thừa 57.175 biên chế trong khu vực nhà nước, do nhiều nơi được phân cấp đã tuyển biên chế hành chính không đúng quy định, thậm chí không qua thi tuyển và xét tuyển xong mới báo cáo cấp cao nhất ở địa phương.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỂ GIẢM NHŨNG NHIỄU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2018

BỚT NHŨNG NHIỄU NHƯNG CHƯA HẾT PHIỀN HÀ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018

KHIẾU NẠI TỪ NĂNG LỰC CÁN BỘ CẤP XÃ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2018