TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP

ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC TẠO SỨC BẬT PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
👤Khắc Phục - Hoàng Hương 🕔07/04/2021

BIẾN VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG TRỞ THÀNH HIỆN THỰC
👤Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/04/2021

KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA CÁC LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2021

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẠI BIỂU TRẺ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2021

Năng động, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, ngại khổ, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội đã ghi nhận nhiều dấu ấn của các đại biểu trẻ, đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Quốc hội....

KỲ VỌNG QUỐC HỘI TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/03/2021

Sáng 31/03, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia....

NHIỆM KỲ CHÍNH PHỦ THÀNH CÔNG VỀ KINH TẾ
👤Lê Hương - Thùy Trang - Minh Công - Sỹ Cường 🕔30/03/2021

BƯỚC CHUYỂN SAU HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/03/2021

Hoạt động giám sát của Quốc hội khóa 14 đã có ý nghĩa thực sự quan trọng, tạo được những chuyển biến lớn trong việc ban hành chính sách cũng như giải quyết các vấn đề của xã hội; đồng thời thể hiện được quyền lực tối cao của Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật,...

QUỐC HỘI KHÓA XIV - NHIỆM KỲ NHIỀU DẤU ẤN
👤thanhnga 🕔24/03/2021

Trong 5 năm qua, Quốc hội khóa XIV hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chủ động trong các hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực cũng như trên thế giới,...

KỲ HỌP THỨ 11 SẼ XEM XÉT NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/03/2021

NGHỊ ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN- TÌM NGUYÊN NHÂN RÒ RỈ DỮ LIỆU ĐỂ QUY ĐỊNH SÁT THỰC TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/03/2021

Hiến pháp 2013, Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Hình sự 2015, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định của chính phủ cũng đã có nhiều qui định chế tài về việc thu thập, mua bán thông tin cá nhân trái phép....

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA MỸ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/03/2021

TIỀN ẢO VÀ NHỮNG RỦI RO THẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/03/2021

NÂNG CAO TỶ LỆ NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/03/2021

ĐÀ NẴNG: ĐỀ CAO VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA HĐND TP VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/03/2021

Cách đây gần 12 năm, Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm “không tổ chức HĐND cấp quận, huyện và phường” theo Nghị quyết số 26 của Quốc hội khóa 12 và đã thể hiện khá tốt mô hình này....

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI RƯỢU, BIA - 1 NĂM HIỆU LỰC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/02/2021