TRIỂN LÃM: HỒ CHÍ MINH CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Thực hiện: Phạm Duy - Truyền hình Quốc hội 22/05/2020

Ngày 18/5, tại đường sách TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai mạc triển lãm sách, tư liệu nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đảng viên nhận thức sâu sắc về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.