HỘI THẢO KHOA HỌC ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM, XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thực hiện: Như Thảo – Hữu Cảm Truyền hình Quốc hội Việt Nam 12/01/2017