NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ TẠI HỘI NGHỊ LẦN 9 BCH TRUNG ƯƠNG

Thực hiện: KIm Yến - Lê Cường 26/12/2018

Đánh giá cao Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lần này, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó Trung ương sẽ xem xét Quy hoạch BCH Trung ương khóa 13 và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026, cử tri và người dân tin tưởng vào chất lượng cán bộ được giới thiệu.