2021 -2025 TIẾP TỤC HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU “THẮP SÁNG MỌI MIỀN TỔ QUỐC”

Thực hiện: Kim Yến - Vũ Thắng - Khánh Hoàng 21/05/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2081 Phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 ngày 8/11/2013 nhằm tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Tuy nhiên, vẫn còn 3.400 thôn, bản chưa có đường điện hạ thế, 1.400 thôn, bản chưa có điện và phải sử dụng dầu và các nguyên liệu khác để thắp sáng đang là thách thức không nhỏ đối với Bộ công thương và Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Quốc hôi
Thực hiện Kim Yến - Vũ Thắng - Khánh Hoàng 21/05/2020 | Lượt xem : 23,221

Tin liên quan

Viết bình luận

Các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất hiện trên website
Email của bạn sẽ không được công khai.
Điền đầy đủ vào các trường có dấu*