CHUYỂN ĐỘNG 365

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 07-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2018

HÀNG TRĂM CỬ NHÂN TƯƠNG LAI BỨC XÚC VÌ " THỰC TẬP LÀM CÔNG NHÂN"
👤Dương Âu 🕔07/04/2018

Thời gian gần đây, hàng trăm sinh viên Khoa Dệt may và Da giầy của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp liên tục phải kêu cứu vì kì thực tập kéo dài thêm tới 11 tuần so với 5 tuần của các khóa trước. Vì quá bức xúc với khối lượng công việc nhiều lại kéo dài ở nơi thực tập....

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 05-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 04-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 03-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 02-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 31-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 30-3-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/03/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 29-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/03/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 29-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/03/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 28-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/03/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 27-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/03/2018

NGANG NHIÊN LẬP BÃI XE KHÔNG PHÉP TẠI THANH TRÌ, HÀ NỘI
👤Dương Âu – Minh Công – Thế Anh 🕔28/03/2018

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh việc xử phạt các bãi trông giữ phương tiện không phép, nhằm hạn chế tình trạng thất thu ngân sách....

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 22-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/03/2018