CHUYỂN ĐỘNG 365

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO LỄ PHÁT ẤN ĐỀN TRẦN NAM ĐỊNH
👤Hoàng Tùng – Ánh Dương – Minh Công 🕔02/03/2018

Vào 23h15 đêm ngày 01/03, tức ngày 14 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội khai Ấn sẽ thực hiện nghi lễ khai ấn. Theo Ban tổ chức lễ hội thì người dân sẽ nhận được ấn lộc đền Trần bắt đầu từ sáng ngày 5h ngày Rằm tháng giêng.

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 28-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 27-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 23-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 22-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 21-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 13-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 12-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 11-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2018

THI TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN, THÊM CƠ HỘI CHO HỌC SINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 07-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 05-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 03-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 02-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/02/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 01-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2018