ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI

Điểm tựa an sinh Xã hội 09-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2018

Điểm tựa an sinh 02-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/01/2018

Điểm tưa an sinh Xã hội 29-12-122017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2017

Điểm tưa an sinh Xã hội 25-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2017

Điểm tưa an sinh Xã hội 21-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2017

Điểm tựa an sinh Xã hội 12-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2017

Điểm tưa an sinh Xã hội 07-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/12/2017

Điểm tựa an sinh xã hội ngày 05 - 12- 2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2017

Điểm tưa an sinh Xã hội 23-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2017

Điểm tựa an sinh Xã hội 21-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/11/2017

Điểm tựa an sinh Xã Hội 14-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

Điểm tưa an sinh Xã hội 09-112017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2017

Điểm tựa an sinh xã hội ngày 26-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/10/2017

Điểm tưa an sinh Xã hội 24-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2017

Điểm tựa an sinh xã hội 19-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2017