ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 20
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 23
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 22
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 21
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 19
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 17
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 12
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/11/2018

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 11
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2018

BHXH Việt Nam đang triển khai Hệ thống chăm sóc khách hàng của Ngành. Đến nay việc chuẩn bị khai trương Hệ thống chăm sóc sóc khách hàng của Ngành cơ bản đạt tiến độ đề ra.

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 9
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2018

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 8
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 7
👤Song Hiền - Hồng Dũng 🕔01/11/2018

"Ngành BHXH tiếp tục triển khai 05 nhiệm vụ quan trọng" là ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ khảo sát thực tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ,...

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 3: CHUYỂN CƠ QUAN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP TRỐN BHXH
👤NHÓM PHÓNG VIÊN 🕔08/10/2018

Tình trạng trây ỳ, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp ngày càng tăng lên, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động đang làm việc và đóng BHXH, Bảo hiểm Y tế hay Bảo hiểm thất nghiệp. Mức độ xử phạt hành chính không đủ sức răng đe, nên doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở này để trục lợi....

RÀ SOÁT, MỞ RỘNG THÊM NHIỀU ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC
👤Nhóm phóng viên THQH VN 🕔01/10/2018

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 09-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2018