ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI SỐ 3: CHUYỂN CƠ QUAN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP TRỐN BHXH
👤NHÓM PHÓNG VIÊN 🕔08/10/2018

Tình trạng trây ỳ, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp ngày càng tăng lên, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động đang làm việc và đóng BHXH, Bảo hiểm Y tế hay Bảo hiểm thất nghiệp. Mức độ xử phạt hành chính không đủ sức răng đe, nên doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở này để trục lợi....

RÀ SOÁT, MỞ RỘNG THÊM NHIỀU ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC
👤Nhóm phóng viên THQH VN 🕔01/10/2018

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 09-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2018

ĐIỂM TỰA AN SINH 02-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/01/2018

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 29-12-122017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 25-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 21-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 12-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 07-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/12/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI NGÀY 05 - 12- 2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 23-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 21-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/11/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 14-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 09-112017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI NGÀY 26-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/10/2017