ĐOÀN ĐẠI BIỂU 63 TỈNH THÀNH

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾN HÀNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 13
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/12/2015

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 7/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiến hành tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, kiến nghị và giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/12/2015

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa phương

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/12/2015

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Tổng hợp của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ - TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀ NỘI
👤Thành Nam - Chí Phương 🕔02/12/2015

Nhìn lại nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016), đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, thể hiện được vai trò là các đại biểu Quốc hội của Thủ đô, góp phần vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội....

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (25/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (21/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (20/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (18/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (13/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (12/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (11/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2015

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯA RA GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO QUẢN LÝ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2015

Đại biểu Quốc hội đưa ra giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức khác có nguồn gốc đất đai từ nông trường, lâm trường quốc doanh.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (10/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI VÀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
👤Mỹ Ngọc - Trung Hiếu 🕔10/11/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, chiều 9/11,...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (09/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2015