ĐOÀN ĐBQH 63 TỈNH THÀNH

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Lê Trang - Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Bình Thuận 🕔15/12/2015

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thuận và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ ( SỬA ĐỔI )
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2015

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014-2015
👤Trương Song Hiền - Thùy Linh – Hải Yến 🕔28/05/2015

Tiếp tục kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2015....

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/05/2015

Bên lề nghị trường Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015.

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
👤Trương Song Hiền - Hoàng Thái - Phi Long 🕔26/05/2015

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
👤Hải Đăng - Tú Anh – Ánh Dương 🕔26/05/2015

Nhiều doanh nghiệp ở nước ta mức độ hiểu biết kiến thức về hội nhập kinh tế ASEAN còn hạn chế, chỉ hoạt động ở mức độ chung chung.Chính phủ phải hết sức lưu ý đến việc tuyên truyền cho các doanh nghiệp về kiến thức phát triển kinh tế ASEAN....

Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
👤Song Hiền - Mỹ Phượng – Thanh Hải 🕔26/05/2015

Trong thời gian gần đây, trước tình trạng hàng loạt các vụ tai nạn lao động xảy ra với số lượng lớn và nghiêm trọng, gây ra những ảnh hưởng nặng nề cho người lao động, việc ban hành một đạo luật bao gồm những quy định cụ thể, chi tiết về vấn đề này là hoàn toàn cần thiết....

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Touneh Drong Minh Thắm - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH VĨNH PHÚC (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Hồ Thị Thủy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC GIANG (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Hoàng Thị Hoa - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Phạm Văn Gòn - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÒA BÌNH (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hải Thanh Hải - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN (22-05-2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2015

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên